Privacy Policy

PRIVACY POLICY

‘Center of Alignment’ respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:
– Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan;
– Het inschrijven voor een van onze evenementen
– Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen.

Het gebruik van de website ‘Center of Alignment’

‘Center of Alignment’ heeft passende technische- en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan, en het gebruik van, de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens ‘Center of Alignment’ van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

Formulier

Als u het formulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier, of de inhoud van uw e-mail, nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van u mogen ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

  1. a) U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
    b) Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.
    c) Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van uw gegevens verzetten.
    d) Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Tot slot

‘Center of Alignment’ is zich ervan bewust dat zij een vertrouwensfunctie inneemt.

Wanneer u deelneemt aan een evenement dat georganiseerd wordt door Center of Alignment dan kunnen er foto’s genomen worden en/of video opnames worden gemaakt. Dit zowel door andere deelnemers als door Center of Alignment. Het zou kunnen gebeuren dat deze opnamen, door andere deelnemers of door Center of Alignment, op sociale media of onze website worden geplaatst. Wanneer u niet wilt dat u gefotografeerd, dan wel gefilmd wordt, dan vragen wij u dit vooraf aan het evenement mede te delen aan de organisatie zodat zij dit kunnen communiceren met de overige deelnemers.

Download de pdf